Syk i sengenVG skriver om at arbeidsminister Robert Eriksson vil innføre en ny vurderingsordning for sykemeldinger. Dette forslaget skaper stor debatt i det politiske Norge.

Det er mange særinteresser som er svært opptatt av å beholde dagens ordninger for sykemelding. De møter motstand fra regjeringen som vil redusere sykefraværet.

Mistillit
Både fastlegene og pasientenes organsisasjoner mener at det er en mistillit til partene når en ektra lege skal vurdere hver sak. Forslaget til FRP-ministeren går nemlig ut på at en uavhengig lege skal vurdere hver enkelt sykemelding som skrives ut av en fastlege. Mange frykter at dette også vil føre til enda større byråkratisering av helsevesenet.

Godt forslag
Etter min oppfatning er regjeringen på rett spor når de foreslår en slik ny ordning. Sykefraværet i Norge er større enn i de fleste andre land i Europa. Dette må man gjøre noe med, og da kreves det mer drastiske tiltak enn de man har innført tidligere. Derfor er det godt at FRP og Høyre er villige til å tenke nytt rundt sykemelding. Det er bra at de viser initiativ til å gjøre noe med problemene i dagens velferdssamfunn.

Det virker merkelig at de rød-grønne kritiserer regjeringen når de selv ikke har gjort noe med sykefraværet på 8 år. Da er det bra at den nye regjeringen viser at de er handlekraftige også i denne saken. Med en ekstra vurdering av hvert tilfelle kan man hindre at enkelte misbruker ordningene med sykemelding. På denne måten kan man sørge for at flere måter opp og gjør en jobb for samfunnet. Dette vil føre til bedre arbeidsmoral i befolkningen på lang sikt.