Den franske byen Marseille innførte nylig en ordning med merking av hjemløse. Dette har skapt store reaksjoner i hele verden.

Assosiasjonene til diskriminering i tidligere tider kommer fort når man hører om en slik sak. Det er trist at verden ikke er kommet lenger.

Merket med trekanter
De hjemløse ble pålagt å gå med gule trekanter. Dette skulle gjøre at hvem som helst kunne se at de ikke hadde noe sted å bo. Ikke overraskende var det mange som sammenlignet dette med merking av jøder under krigen. Til slutt ble motstanden så stor at byen måtte stoppe ordningen umiddelbart. Dette skjedde blant annet etter at de hjemløse selv arrangerte en demonstrasjon mot de lokale myndighetene sitt vedtak.

Trist sak
Selv mener jeg at det er sterkt kritikkverdig at man i det hele tatt vurderte en slik ordning. Man kan lure på hva politikerne har tenkt med når de har gjennomført et så diskriminerende tiltak. Det er liten tvil om at det fører til stigmatisering når en gruppe mennesker må gå med et slikt kjennemerke.

Selv håper jeg virkelig at de ansvarlige har lært av saken. Det er ikke greit å behandle mennesker annerledes bare fordi de sliter med å skaffe seg tak over hodet. De hjemløse har rettigheter på lik linje med alle andre, og bør derfor behandles med respekt. Forhåpentligvis slipper vi å se slike saker igjen i fremtiden. Det er godt at vi så langt har sluppet unna denne typen diskriminering i Norge.